Jau 2 417 pamokų įkelta į puslapį.
Dažniausiai peržiūrėtos pamokos
ID: 572
1 kreditas
ID: 554
1 kreditas
ID: 1129
1 kreditas
ID: 172
1 kreditas
ID: 1170
1 kreditas
ID: 310
1 kreditas
ID: 551
1 kreditas
ID: 1274
1 kreditas
ID: 1189
1 kreditas
ID: 233
1 kreditas
ID: 1590
1 kreditas
ID: 441
1 kreditas
ID: 265
1 kreditas
ID: 1099
1 kreditas
ID: 361
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 566
1 kreditas
ID: 1157
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 281
1 kreditas
ID: 944
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 1650
1 kreditas
ID: 968
1 kreditas
ID: 538
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 354
1 kreditas
Matematika
ID: 1253
1 kreditas
ID: 2248
1 kreditas
ID: 342
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 323
1 kreditas
ID: 1125
1 kreditas
ID: 426
1 kreditas
ID: 1109
1 kreditas
ID: 1018
1 kreditas
ID: 69
1 kreditas
ID: 1978
1 kreditas
ID: 779
1 kreditas
ID: 402
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 266
1 kreditas
ID: 1212
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 949
1 kreditas
ID: 1113
1 kreditas
ID: 1180
1 kreditas
ID: 954
1 kreditas
Laikas ir krituliai
ID: 185
1 kreditas
ID: 1074
1 kreditas
ID: 134
1 kreditas
ID: 1171
1 kreditas
ID: 1196
1 kreditas
ID: 228
1 kreditas
ID: 1210
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 346
1 kreditas
ID: 537
1 kreditas
ID: 710
1 kreditas
ID: 168
1 kreditas
ID: 1893
1 kreditas
Matematika
ID: 1204
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1019
1 kreditas
ID: 967
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 180
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 209
1 kreditas
ID: 946
1 kreditas
ID: 1966
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2251
1 kreditas
ID: 2188
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 20
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 964
1 kreditas
ID: 1419
1 kreditas
Žmogus
ID: 81
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 2247
1 kreditas
ID: 2243
1 kreditas
ID: 1057
1 kreditas
ID: 1437
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 288
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1542
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 287
1 kreditas
ID: 1146
1 kreditas
Laikas ir krituliai
ID: 182
1 kreditas
ID: 1242
1 kreditas
Laikas ir krituliai
ID: 183
1 kreditas
ID: 1768
1 kreditas
ID: 406
1 kreditas
Matematika
ID: 1078
1 kreditas
ID: 1234
1 kreditas
ID: 1156
1 kreditas
ID: 1266
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 332
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 2538
1 kreditas
ID: 1143
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 135
1 kreditas
ID: 447
1 kreditas
ID: 530
1 kreditas
ID: 1175
1 kreditas
ID: 518
1 kreditas
ID: 170
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 986
1 kreditas
ID: 1056
1 kreditas
ID: 1079
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 965
1 kreditas
ID: 1248
1 kreditas
ID: 1128
1 kreditas
ID: 450
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 1679
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 21
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 218
1 kreditas
ID: 2002
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 130
1 kreditas
ID: 398
1 kreditas
ID: 1087
1 kreditas
ID: 1649
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1023
1 kreditas
ID: 1414
1 kreditas
ID: 413
1 kreditas
ID: 470
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 133
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 160
1 kreditas
ID: 2189
1 kreditas
ID: 94
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 942
1 kreditas
ID: 1245
1 kreditas
ID: 167
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 993
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 939
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 299
1 kreditas
ID: 1080
1 kreditas
ID: 688
1 kreditas
Fizika
ID: 751
1 kreditas
ID: 2242
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 166
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1502
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 1646
1 kreditas
ID: 1974
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 131
1 kreditas
ID: 1447
1 kreditas
ID: 1104
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 1623
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 950
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 221
1 kreditas
ID: 733
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 585
1 kreditas
ID: 129
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 996
1 kreditas
Žmogus
ID: 79
1 kreditas
Matematika
ID: 1172
1 kreditas
ID: 1300
1 kreditas
ID: 257
1 kreditas
ID: 1645
1 kreditas
Matematika
ID: 2187
1 kreditas
ID: 261
1 kreditas
ID: 1096
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 957
1 kreditas
Matematika
ID: 1187
1 kreditas
ID: 1159
1 kreditas
ID: 1105
1 kreditas
ID: 1598
1 kreditas
ID: 383
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 267
1 kreditas
ID: 1072
1 kreditas
ID: 1190
1 kreditas
ID: 173
1 kreditas
ID: 1107
1 kreditas
ID: 1241
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 174
1 kreditas
ID: 1648
1 kreditas
ID: 1673
1 kreditas
ID: 1149
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 326
1 kreditas
ID: 211
1 kreditas
ID: 1017
1 kreditas
ID: 2095
1 kreditas
ID: 1865
1 kreditas
ID: 101
1 kreditas
ID: 1137
1 kreditas
ID: 1238
1 kreditas
ID: 412
1 kreditas
ID: 1004
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1456
1 kreditas
ID: 1197
1 kreditas
ID: 1070
1 kreditas
ID: 201
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 971
1 kreditas
ID: 1203
1 kreditas
Istorija
ID: 914
1 kreditas
ID: 231
1 kreditas
ID: 1572
1 kreditas
ID: 974
1 kreditas
Chemija
ID: 685
1 kreditas
ID: 2325
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 999
1 kreditas
ID: 692
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 22
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1443
1 kreditas
ID: 1859
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 1741
1 kreditas
ID: 234
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1041
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 252
1 kreditas
ID: 959
1 kreditas
Matematika
ID: 1200
1 kreditas
ID: 1069
1 kreditas
ID: 926
1 kreditas
ID: 2103
1 kreditas
Matematika
ID: 1134
1 kreditas
Fizika
ID: 753
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 333
1 kreditas
ID: 591
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 2134
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 960
1 kreditas
ID: 1138
1 kreditas
ID: 1225
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 362
1 kreditas
ID: 1003
1 kreditas
ID: 1677
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 128
1 kreditas
Įvairios temos
ID: 1421
1 kreditas
ID: 1308
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 958
1 kreditas
ID: 491
1 kreditas
ID: 1589
1 kreditas
ID: 2246
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 1700
1 kreditas
ID: 752
1 kreditas
ID: 2003
1 kreditas
ID: 1874
1 kreditas
ID: 230
1 kreditas
ID: 1060
1 kreditas
ID: 1975
1 kreditas
Geografija
ID: 778
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 23
1 kreditas
ID: 1050
1 kreditas
ID: 519
1 kreditas
ID: 1618
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 2306
1 kreditas
ID: 697
1 kreditas
ID: 1024
1 kreditas
ID: 1092
1 kreditas
ID: 1413
1 kreditas
Matematika
ID: 1188
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 947
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 955
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 586
1 kreditas
ID: 1642
1 kreditas
ID: 969
1 kreditas
Geografija
ID: 769
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1048
1 kreditas
ID: 1063
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 19
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1550
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 977
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 596
1 kreditas
ID: 1058
1 kreditas
ID: 1174
1 kreditas
Dailė ir technologijos
ID: 90
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 105
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 988
1 kreditas
ID: 1252
1 kreditas
ID: 1453
1 kreditas
ID: 2358
1 kreditas
ID: 962
1 kreditas
Matavimo vienetai
ID: 418
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1444
1 kreditas
Dailė ir muzika
ID: 818
1 kreditas
ID: 1582
1 kreditas
Geografija
ID: 759
1 kreditas
ID: 2244
1 kreditas
ID: 1698
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 966
1 kreditas
ID: 865
1 kreditas
ID: 502
1 kreditas
ID: 379
1 kreditas
ID: 419
1 kreditas
ID: 1757
1 kreditas
Matematika
ID: 1201
1 kreditas
ID: 232
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 256
1 kreditas
ID: 1776
1 kreditas
ID: 84
1 kreditas
ID: 2186
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 1738
1 kreditas
ID: 1147
1 kreditas
ID: 1240
1 kreditas
ID: 2102
1 kreditas
Dailė ir muzika
ID: 819
1 kreditas
ID: 571
1 kreditas
ID: 1136
1 kreditas
ID: 1997
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 1710
1 kreditas
ID: 1037
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 214
1 kreditas
ID: 100
1 kreditas
ID: 2082
1 kreditas
ID: 1409
1 kreditas
ID: 704
1 kreditas
ID: 1110
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2429
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 989
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 570
1 kreditas
ID: 1121
1 kreditas
ID: 1145
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1045
1 kreditas
ID: 1631
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 337
1 kreditas
ID: 834
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 284
1 kreditas
ID: 1676
1 kreditas
ID: 1469
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 1647
1 kreditas
ID: 229
1 kreditas
ID: 1202
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 1918
1 kreditas
ID: 961
1 kreditas
ID: 1066
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 259
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1452
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 136
1 kreditas
Geometrija
ID: 399
1 kreditas
ID: 53
1 kreditas
ID: 98
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 936
1 kreditas
ID: 849
1 kreditas
ID: 816
1 kreditas
ID: 1194
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1032
1 kreditas
ID: 975
1 kreditas
ID: 1674
1 kreditas
ID: 2326
1 kreditas
ID: 748
1 kreditas
ID: 1073
1 kreditas
ID: 404
1 kreditas
Matavimo vienetai
ID: 421
1 kreditas
ID: 1506
1 kreditas
ID: 1634
1 kreditas
Matematika
ID: 1488
1 kreditas
ID: 609
1 kreditas
ID: 1237
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 940
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2089
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 594
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 311
1 kreditas
ID: 97
1 kreditas
ID: 1002
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 283
1 kreditas
ID: 1244
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 973
1 kreditas
ID: 1100
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1040
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1010
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1876
1 kreditas
ID: 1006
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 207
1 kreditas
ID: 1153
1 kreditas
ID: 714
1 kreditas
ID: 1059
1 kreditas
ID: 1307
1 kreditas
ID: 855
1 kreditas
Dailė ir technologijos
ID: 91
1 kreditas
ID: 2178
1 kreditas
ID: 446
1 kreditas
ID: 976
1 kreditas
ID: 1944
1 kreditas
Matematika
ID: 2365
1 kreditas
ID: 1446
1 kreditas
ID: 2245
1 kreditas
ID: 1205
1 kreditas
ID: 1863
1 kreditas
ID: 341
1 kreditas
ID: 50
1 kreditas
ID: 815
1 kreditas
ID: 1220
1 kreditas
ID: 1585
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1009
1 kreditas
ID: 990
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 998
1 kreditas
ID: 1094
1 kreditas
ID: 721
1 kreditas
ID: 410
1 kreditas
Įvairios temos
ID: 1422
1 kreditas
ID: 414
1 kreditas
ID: 1960
1 kreditas
ID: 78
1 kreditas
ID: 1856
1 kreditas
ID: 1737
1 kreditas
ID: 1778
1 kreditas
Žaidimai
ID: 72
1 kreditas
ID: 1581
1 kreditas
Skaičiai
ID: 58
1 kreditas
ID: 1299
1 kreditas
ID: 85
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1449
1 kreditas
ID: 886
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1011
1 kreditas
ID: 737
1 kreditas
ID: 1860
1 kreditas
ID: 1943
1 kreditas
ID: 689
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 2124
1 kreditas
ID: 1124
1 kreditas
ID: 897
1 kreditas
ID: 54
1 kreditas
ID: 1740
1 kreditas
ID: 2370
1 kreditas
ID: 1415
1 kreditas
ID: 1699
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 302
1 kreditas
ID: 77
1 kreditas
ID: 649
1 kreditas
Matematika
ID: 1217
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 2253
1 kreditas
ID: 1702
1 kreditas
ID: 963
1 kreditas
ID: 608
1 kreditas
ID: 45
1 kreditas
ID: 941
1 kreditas
Matematika
ID: 1186
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 1912
1 kreditas
ID: 440
1 kreditas
Chemija
ID: 693
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 282
1 kreditas
ID: 49
1 kreditas
ID: 1085
1 kreditas
ID: 830
1 kreditas
ID: 2138
1 kreditas
ID: 71
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1034
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 269
1 kreditas
ID: 1633
1 kreditas
ID: 116
1 kreditas
ID: 2241
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 389
1 kreditas
ID: 1227
1 kreditas
ID: 1518
1 kreditas
Matematika
ID: 2194
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 1436
1 kreditas
ID: 1090
1 kreditas
ID: 1084
1 kreditas
ID: 75
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 2477
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 931
1 kreditas
ID: 735
1 kreditas
ID: 1643
1 kreditas
ID: 490
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1836
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 934
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2180
1 kreditas
ID: 1103
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 279
1 kreditas
ID: 827
1 kreditas
ID: 1961
1 kreditas
Biologija
ID: 672
1 kreditas
ID: 1218
1 kreditas
Etika ir tikyba
ID: 92
1 kreditas
ID: 93
1 kreditas
ID: 873
1 kreditas
ID: 1025
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1834
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 2381
1 kreditas
Figūros
ID: 25
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 215
1 kreditas
ID: 900
1 kreditas
Chemija
ID: 679
1 kreditas
ID: 1221
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 262
1 kreditas
Žmogus
ID: 80
1 kreditas
ID: 1275
1 kreditas
Matematika
ID: 1257
1 kreditas
ID: 675
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2372
1 kreditas
ID: 909
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 223
1 kreditas
ID: 1866
1 kreditas
ID: 248
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2252
1 kreditas
ID: 82
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 163
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1353
1 kreditas
ID: 863
1 kreditas
ID: 841
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 303
1 kreditas
ID: 340
1 kreditas
ID: 1338
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 222
1 kreditas
Biologija
ID: 645
1 kreditas
Žaidimai
ID: 76
1 kreditas
ID: 1490
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1027
1 kreditas
ID: 1209
1 kreditas
ID: 46
1 kreditas
ID: 2009
1 kreditas
Fizika
ID: 741
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2384
1 kreditas
ID: 562
1 kreditas
Žaidimai
ID: 73
1 kreditas
ID: 1169
1 kreditas
ID: 1777
1 kreditas
ID: 1088
1 kreditas
ID: 1152
1 kreditas
ID: 1495
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 264
1 kreditas
ID: 1480
1 kreditas
ID: 27
1 kreditas
ID: 396
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 937
1 kreditas
Matematika
ID: 1068
1 kreditas
Dailė ir technologijos
ID: 89
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 280
1 kreditas
ID: 1208
1 kreditas
Skaičiai
ID: 63
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2391
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 2310
1 kreditas
ID: 107
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 118
1 kreditas
ID: 1116
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 2150
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 2183
1 kreditas
ID: 1729
1 kreditas
Fizika
ID: 743
1 kreditas
ID: 1511
1 kreditas
ID: 1251
1 kreditas
ID: 956
1 kreditas
Dailė ir technologijos
ID: 245
1 kreditas
Laikas ir krituliai
ID: 41
1 kreditas
ID: 1553
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 587
1 kreditas
ID: 822
1 kreditas
ID: 2109
1 kreditas
ID: 1462
1 kreditas
Matematika
ID: 1199
1 kreditas
ID: 1515
1 kreditas
ID: 1256
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 2427
1 kreditas
ID: 385
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 307
1 kreditas
ID: 1651
1 kreditas
ID: 593
1 kreditas
ID: 1739
1 kreditas
ID: 550
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 102
1 kreditas
ID: 2148
1 kreditas
Raidės
ID: 48
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2351
1 kreditas
ID: 51
1 kreditas
ID: 2097
1 kreditas
ID: 1219
1 kreditas
Matematika
ID: 1243
1 kreditas
Fizika
ID: 754
1 kreditas
ID: 2099
1 kreditas
ID: 1213
1 kreditas
Matematika
ID: 1131
1 kreditas
ID: 592
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2390
1 kreditas
ID: 1799
1 kreditas
ID: 83
1 kreditas
ID: 1051
1 kreditas
ID: 2083
1 kreditas
ID: 68
1 kreditas
ID: 1255
1 kreditas
Figūros
ID: 33
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1833
1 kreditas
ID: 1235
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1835
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 177
1 kreditas
ID: 504
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 781
1 kreditas
ID: 1260
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1029
1 kreditas
ID: 1755
1 kreditas
ID: 1261
1 kreditas
ID: 397
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1455
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 210
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 224
1 kreditas
ID: 2079
1 kreditas
ID: 1591
1 kreditas
ID: 1114
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1033
1 kreditas
ID: 43
1 kreditas
ID: 2357
1 kreditas
ID: 99
1 kreditas
ID: 932
1 kreditas
ID: 573
1 kreditas
ID: 1962
1 kreditas
ID: 544
1 kreditas
ID: 994
1 kreditas
ID: 1250
1 kreditas
Dailė ir technologijos
ID: 1617
1 kreditas
Geometrija
ID: 411
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 384
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 981
1 kreditas
Įvairios temos
ID: 1420
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2511
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1007
1 kreditas
ID: 57
1 kreditas
ID: 1736
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 203
1 kreditas
ID: 1569
1 kreditas
ID: 2355
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 1531
1 kreditas
ID: 578
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1042
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 343
1 kreditas
ID: 65
1 kreditas
ID: 1173
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 1525
1 kreditas
ID: 2388
1 kreditas
ID: 1167
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2558
1 kreditas
Dailė ir technologijos
ID: 1620
1 kreditas
ID: 436
1 kreditas
Dailė ir technologijos
ID: 825
1 kreditas
ID: 631
1 kreditas
ID: 430
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 2503
1 kreditas
ID: 32
1 kreditas
ID: 2094
1 kreditas
ID: 1788
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 327
1 kreditas
ID: 1715
1 kreditas
ID: 2100
1 kreditas
Laikas ir krituliai
ID: 39
1 kreditas
Dailė ir technologijos
ID: 86
1 kreditas
ID: 531
1 kreditas
ID: 1675
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 1438
1 kreditas
ID: 2438
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1015
1 kreditas
ID: 1491
1 kreditas
ID: 2195
1 kreditas
ID: 1259
1 kreditas
ID: 1519
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 1558
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 293
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 2356
1 kreditas
ID: 569
1 kreditas
ID: 746
1 kreditas
ID: 1554
1 kreditas
Dailė ir muzika
ID: 820
1 kreditas
ID: 1164
1 kreditas
ID: 1703
1 kreditas
ID: 1117
1 kreditas
Geografija
ID: 1713
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 322
1 kreditas
Raidės
ID: 44
1 kreditas
ID: 2513
1 kreditas
ID: 1964
1 kreditas
ID: 1464
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1000
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1039
1 kreditas
ID: 821
1 kreditas
ID: 66
1 kreditas
Geografija
ID: 765
1 kreditas
ID: 34
1 kreditas
ID: 64
1 kreditas
ID: 1644
1 kreditas
Matavimo vienetai
ID: 2319
1 kreditas
ID: 1635
1 kreditas
ID: 1440
1 kreditas
ID: 1756
1 kreditas
Matavimo vienetai
ID: 1602
1 kreditas
ID: 681
1 kreditas
ID: 1097
1 kreditas
ID: 2149
1 kreditas
ID: 227
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 387
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 978
1 kreditas
ID: 524
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 162
1 kreditas
ID: 2105
1 kreditas
ID: 1441
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 143
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 151
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1454
1 kreditas
Chemija
ID: 677
1 kreditas
ID: 840
1 kreditas
ID: 2386
1 kreditas
ID: 60
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2129
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 948
1 kreditas
ID: 2536
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 564
1 kreditas
ID: 1418
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 979
1 kreditas
ID: 1663
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 202
1 kreditas
ID: 540
1 kreditas
ID: 2078
1 kreditas
ID: 1081
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 138
1 kreditas
ID: 1588
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 2140
1 kreditas
ID: 628
1 kreditas
Matematika
ID: 1183
1 kreditas
Matavimo vienetai
ID: 429
1 kreditas
ID: 777
1 kreditas
Laikas ir krituliai
ID: 42
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 321
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 275
1 kreditas
ID: 36
1 kreditas
ID: 2374
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2515
1 kreditas
ID: 28
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1605
1 kreditas
ID: 30
1 kreditas
ID: 868
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 1412
1 kreditas
ID: 1632
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 244
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 213
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 574
1 kreditas
ID: 2439
1 kreditas
ID: 1971
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 316
1 kreditas
Žaidimai
ID: 2373
1 kreditas
ID: 890
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 178
1 kreditas
Matematika
ID: 2190
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 373
1 kreditas
Matematika
ID: 2191
1 kreditas
ID: 2475
1 kreditas
Chemija
ID: 678
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1494
1 kreditas
ID: 226
1 kreditas
ID: 1545
1 kreditas
ID: 2193
1 kreditas
Matematika
ID: 2015
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1026
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 1907
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1616
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 951
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1028
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 2068
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 2585
1 kreditas
Biologija
ID: 667
1 kreditas
Algebra
ID: 444
1 kreditas
ID: 771
1 kreditas
Dailė ir technologijos
ID: 1559
1 kreditas
Laikas ir krituliai
ID: 2430
1 kreditas
ID: 1536
1 kreditas
ID: 568
1 kreditas
ID: 1083
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2135
1 kreditas
Biologija
ID: 658
1 kreditas
ID: 517
1 kreditas
ID: 565
1 kreditas
ID: 590
1 kreditas
Biologija
ID: 666
1 kreditas
ID: 644
1 kreditas
Biologija
ID: 670
1 kreditas
ID: 249
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 982
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1012
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 124
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 953
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 204
1 kreditas
Žmogus
ID: 1540
1 kreditas
ID: 1678
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 814
1 kreditas
ID: 1684
1 kreditas
Geometrija
ID: 415
1 kreditas
Matematika
ID: 1507
1 kreditas
Geografija
ID: 761
1 kreditas
ID: 2352
1 kreditas
ID: 1967
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 1864
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 377
1 kreditas
Matematika
ID: 1223
1 kreditas
Algebra
ID: 2590
1 kreditas
ID: 1077
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 298
1 kreditas
ID: 984
1 kreditas
ID: 750
1 kreditas
ID: 1858
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 339
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 2413
1 kreditas
ID: 324
1 kreditas
Geometrija
ID: 394
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 164
1 kreditas
ID: 933
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 305
1 kreditas
ID: 1963
1 kreditas
ID: 687
1 kreditas
Matematika
ID: 2368
1 kreditas
ID: 347
1 kreditas
ID: 1758
1 kreditas
ID: 2084
1 kreditas
ID: 1429
1 kreditas
ID: 1434
1 kreditas
ID: 452
1 kreditas
Skaičiai
ID: 67
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 2504
1 kreditas
ID: 945
1 kreditas
ID: 1055
1 kreditas
ID: 52
1 kreditas
ID: 1130
1 kreditas
ID: 694
1 kreditas
ID: 2250
1 kreditas
ID: 558
1 kreditas
ID: 1537
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 629
1 kreditas
Laikas ir krituliai
ID: 184
1 kreditas
ID: 1309
1 kreditas
ID: 2361
1 kreditas
ID: 680
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 938
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 277
1 kreditas
ID: 2405
1 kreditas
ID: 668
1 kreditas
Biologija
ID: 669
1 kreditas
ID: 453
1 kreditas
ID: 1600
1 kreditas
ID: 1038
1 kreditas
ID: 557
1 kreditas
ID: 1144
1 kreditas
Geografija
ID: 1731
1 kreditas
ID: 357
1 kreditas
ID: 1126
1 kreditas
ID: 1894
1 kreditas
Figūros
ID: 31
1 kreditas
Dailė ir muzika
ID: 823
1 kreditas
ID: 2437
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1435
1 kreditas
ID: 742
1 kreditas
ID: 1054
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 171
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 216
1 kreditas
ID: 496
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1020
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 2096
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2417
1 kreditas
ID: 1696
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 782
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 600
1 kreditas
ID: 1118
1 kreditas
Matematika
ID: 1430
1 kreditas
ID: 1258
1 kreditas
Laikas ir krituliai
ID: 246
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 149
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1704
1 kreditas
ID: 1735
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 335
1 kreditas
ID: 1411
1 kreditas
ID: 817
1 kreditas
ID: 2069
1 kreditas
Matavimo vienetai
ID: 1712
1 kreditas
ID: 1996
1 kreditas
ID: 1628
1 kreditas
ID: 1754
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 811
1 kreditas
ID: 144
1 kreditas
ID: 1994
1 kreditas
ID: 1749
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2342
1 kreditas
Matematika
ID: 2375
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2403
1 kreditas
ID: 2085
1 kreditas
ID: 1181
1 kreditas
ID: 749
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1031
1 kreditas
ID: 400
1 kreditas
ID: 991
1 kreditas
Matematika
ID: 1192
1 kreditas
ID: 47
1 kreditas
ID: 62
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 1913
1 kreditas
Skaičiai
ID: 70
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 113
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 376
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2537
1 kreditas
ID: 40
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 315
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 325
1 kreditas
Matavimo vienetai
ID: 1619
1 kreditas
ID: 1892
1 kreditas
ID: 1127
1 kreditas
Matematika
ID: 1534
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 1544
1 kreditas
ID: 1193
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 304
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2472
1 kreditas
ID: 756
1 kreditas
ID: 175
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2589
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 575
1 kreditas
ID: 2101
1 kreditas
ID: 881
1 kreditas
ID: 1195
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 296
1 kreditas
ID: 2106
1 kreditas
Matematika
ID: 1995
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 314
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1022
1 kreditas
Laikas ir krituliai
ID: 1539
1 kreditas
ID: 309
1 kreditas
ID: 161
1 kreditas
Matematika
ID: 1216
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 2500
1 kreditas
ID: 59
1 kreditas
ID: 2001
1 kreditas
Matematika
ID: 1762
1 kreditas
ID: 1071
1 kreditas
ID: 664
1 kreditas
ID: 1510
1 kreditas
ID: 29
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 103
1 kreditas
ID: 738
1 kreditas
Laikas ir krituliai
ID: 189
1 kreditas
ID: 2000
1 kreditas
Geografija
ID: 776
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 567
1 kreditas
ID: 826
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 317
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1640
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 382
1 kreditas
ID: 1524
1 kreditas
ID: 543
1 kreditas
ID: 864
1 kreditas
ID: 758
1 kreditas
ID: 24
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 595
1 kreditas
ID: 1775
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1030
1 kreditas
ID: 563
1 kreditas
ID: 1722
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2331
1 kreditas
Geometrija
ID: 393
1 kreditas
Geografija
ID: 768
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1832
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 2402
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 123
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 2428
1 kreditas
Geometrija
ID: 409
1 kreditas
ID: 1701
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1621
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2416
1 kreditas
ID: 1229
1 kreditas
ID: 1410
1 kreditas
ID: 1970
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 1532
1 kreditas
ID: 529
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1320
1 kreditas
ID: 2420
1 kreditas
ID: 271
1 kreditas
Matematika
ID: 1555
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1332
1 kreditas
ID: 598
1 kreditas
Matavimo vienetai
ID: 422
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 813
1 kreditas
ID: 552
1 kreditas
Algebra
ID: 555
1 kreditas
ID: 1873
1 kreditas
ID: 1215
1 kreditas
Geometrija
ID: 1806
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 150
1 kreditas
ID: 1977
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 1622
1 kreditas
ID: 449
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 272
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2579
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1049
1 kreditas
ID: 1998
1 kreditas
ID: 1265
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 803
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1021
1 kreditas
ID: 1276
1 kreditas
ID: 1082
1 kreditas
ID: 1714
1 kreditas
ID: 1249
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 255
1 kreditas
Technologijos
ID: 930
1 kreditas
Chemija
ID: 713
1 kreditas
ID: 469
1 kreditas
Biologija
ID: 673
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 2501
1 kreditas
ID: 2542
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 2346
1 kreditas
ID: 1230
1 kreditas
ID: 995
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 358
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 154
1 kreditas
ID: 2474
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2492
1 kreditas
ID: 2556
1 kreditas
ID: 56
1 kreditas
Matematika
ID: 2380
1 kreditas
ID: 1122
1 kreditas
ID: 1890
1 kreditas
ID: 2152
1 kreditas
ID: 671
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1052
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 2401
1 kreditas
ID: 1877
1 kreditas
ID: 1790
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 292
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 295
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2144
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 2249
1 kreditas
ID: 179
1 kreditas
ID: 95
1 kreditas
Biologija
ID: 648
1 kreditas
Matematika
ID: 1761
1 kreditas
ID: 1089
1 kreditas
ID: 2494
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 2362
1 kreditas
Biologija
ID: 640
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 196
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1035
1 kreditas
ID: 1036
1 kreditas
ID: 1076
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2137
1 kreditas
ID: 1728
1 kreditas
Matematika
ID: 1064
1 kreditas
ID: 1115
1 kreditas
ID: 1891
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2350
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 588
1 kreditas
ID: 2432
1 kreditas
ID: 1108
1 kreditas
ID: 906
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 2254
1 kreditas
ID: 1233
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 992
1 kreditas
ID: 516
1 kreditas
ID: 1910
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 1820
1 kreditas
Kita
ID: 2360
1 kreditas
ID: 1160
1 kreditas
ID: 253
1 kreditas
ID: 2261
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 278
1 kreditas
ID: 1716
1 kreditas
ID: 1232
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 313
1 kreditas
ID: 2496
1 kreditas
ID: 2575
1 kreditas
ID: 455
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 274
1 kreditas
Geografija
ID: 1723
1 kreditas
Matematika
ID: 1764
1 kreditas
ID: 584
1 kreditas
ID: 610
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2338
1 kreditas
ID: 1335
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1374
1 kreditas
ID: 651
1 kreditas
ID: 1780
1 kreditas
Matematika
ID: 2196
1 kreditas
ID: 2397
1 kreditas
ID: 1177
1 kreditas
ID: 2011
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 1451
1 kreditas
Matavimo vienetai
ID: 2560
1 kreditas
Matematika
ID: 1556
1 kreditas
Matavimo vienetai
ID: 417
1 kreditas
ID: 2588
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 952
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1344
1 kreditas
ID: 432
1 kreditas
ID: 1501
1 kreditas
ID: 1765
1 kreditas
ID: 891
1 kreditas
Vokiečių kalba
ID: 1445
1 kreditas
ID: 1795
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 780
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 2343
1 kreditas
ID: 1337
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 2239
1 kreditas
ID: 247
1 kreditas
ID: 448
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 1526
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1016
1 kreditas
ID: 2554
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2341
1 kreditas
ID: 2151
1 kreditas
ID: 1721
1 kreditas
ID: 1538
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 2311
1 kreditas
ID: 2581
1 kreditas
Matavimo vienetai
ID: 423
1 kreditas
ID: 1750
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 611
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1450
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 2139
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 1432
1 kreditas
Matematika
ID: 1513
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 633
1 kreditas
ID: 1477
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 294
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2339
1 kreditas
ID: 676
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2534
1 kreditas
Matavimo vienetai
ID: 1546
1 kreditas
ID: 526
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2489
1 kreditas
ID: 2192
1 kreditas
ID: 35
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 108
1 kreditas
Algebra
ID: 2114
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 351
1 kreditas
ID: 1178
1 kreditas
ID: 1198
1 kreditas
ID: 2502
1 kreditas
ID: 1745
1 kreditas
ID: 725
1 kreditas
ID: 26
1 kreditas
ID: 545
1 kreditas
ID: 839
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 2424
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 391
1 kreditas
ID: 338
1 kreditas
ID: 2400
1 kreditas
ID: 1142
1 kreditas
ID: 1683
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 156
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 1482
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 263
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 1819
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 589
1 kreditas
ID: 854
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 300
1 kreditas
ID: 401
1 kreditas
Matematika
ID: 1062
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 807
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 115
1 kreditas
ID: 1719
1 kreditas
ID: 2512
1 kreditas
ID: 1551
1 kreditas
ID: 489
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 801
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2396
1 kreditas
ID: 1686
1 kreditas
Matavimo vienetai
ID: 427
1 kreditas
Matematika
ID: 1535
1 kreditas
ID: 1571
1 kreditas
ID: 548
1 kreditas
ID: 301
1 kreditas
ID: 2490
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 812
1 kreditas
ID: 61
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1604
1 kreditas
ID: 1727
1 kreditas
ID: 739
1 kreditas
ID: 2300
1 kreditas
ID: 1889
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 972
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1281
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 1549
1 kreditas
Žmogaus sauga
ID: 1809
1 kreditas
ID: 1236
1 kreditas
ID: 1798
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1547
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2340
1 kreditas
ID: 556
1 kreditas
ID: 831
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 1428
1 kreditas
ID: 1496
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2335
1 kreditas
Algebra
ID: 2399
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 635
1 kreditas
Kita
ID: 37
1 kreditas
Matematika
ID: 1148
1 kreditas
ID: 1465
1 kreditas
ID: 577
1 kreditas
Žaidimai
ID: 74
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1386
1 kreditas
ID: 893
1 kreditas
ID: 642
1 kreditas
ID: 2514
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 286
1 kreditas
ID: 145
1 kreditas
ID: 1688
1 kreditas
ID: 615
1 kreditas
Fizika
ID: 755
1 kreditas
ID: 719
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 796
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2334
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 1596
1 kreditas
ID: 1008
1 kreditas
ID: 1294
1 kreditas
ID: 2582
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2418
1 kreditas
Laikas ir krituliai
ID: 2528
1 kreditas
Vokiečių kalba
ID: 1408
1 kreditas
ID: 533
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 139
1 kreditas
Matavimo vienetai
ID: 420
1 kreditas
ID: 763
1 kreditas
ID: 1065
1 kreditas
ID: 1592
1 kreditas
Biologija
ID: 638
1 kreditas
ID: 866
1 kreditas
ID: 1641
1 kreditas
ID: 392
1 kreditas
ID: 1075
1 kreditas
ID: 1687
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1772
1 kreditas
Matavimo vienetai
ID: 1529
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 794
1 kreditas
ID: 824
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 250
1 kreditas
ID: 1609
1 kreditas
ID: 1163
1 kreditas
ID: 1685
1 kreditas
ID: 2041
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 258
1 kreditas
ID: 727
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2315
1 kreditas
ID: 943
1 kreditas
ID: 980
1 kreditas
ID: 1514
1 kreditas
ID: 553
1 kreditas
Biologija
ID: 2348
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 1606
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 370
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 198
1 kreditas
ID: 2098
1 kreditas
ID: 454
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 2309
1 kreditas
ID: 1595
1 kreditas
Algebra
ID: 2394
1 kreditas
ID: 251
1 kreditas
ID: 1599
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 355
1 kreditas
ID: 2299
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 808
1 kreditas
ID: 1845
1 kreditas
Dailė ir technologijos
ID: 88
1 kreditas
ID: 1246
1 kreditas
ID: 1298
1 kreditas
ID: 1869
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 371
1 kreditas
ID: 730
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 254
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2322
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 348
1 kreditas
Įvairios temos
ID: 2476
1 kreditas
ID: 1797
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 2075
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 2132
1 kreditas
ID: 764
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 2521
1 kreditas
ID: 731
1 kreditas
ID: 2048
1 kreditas
ID: 770
1 kreditas
ID: 1587
1 kreditas
ID: 55
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1368
1 kreditas
Dailė ir technologijos
ID: 1682
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 1431
1 kreditas
ID: 1973
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 236
1 kreditas
ID: 501
1 kreditas
ID: 774
1 kreditas
ID: 1689
1 kreditas
ID: 1743
1 kreditas
Matematika
ID: 1505
1 kreditas
ID: 1516
1 kreditas
ID: 1552
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1624
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2321
1 kreditas
ID: 541
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2389
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 165
1 kreditas
ID: 1972
1 kreditas
ID: 1523
1 kreditas
ID: 527
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1380
1 kreditas
Vokiečių kalba
ID: 1404
1 kreditas
ID: 2231
1 kreditas
ID: 2236
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2349
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 331
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1356
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 1665
1 kreditas
ID: 1517
1 kreditas
ID: 2292
1 kreditas
ID: 2128
1 kreditas
ID: 1389
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1314
1 kreditas
ID: 1939
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1567
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 2130
1 kreditas
ID: 1969
1 kreditas
ID: 726
1 kreditas
ID: 576
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 119
1 kreditas
ID: 903
1 kreditas
ID: 1231
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 1597
1 kreditas
ID: 1086
1 kreditas
ID: 1093
1 kreditas
ID: 2118
1 kreditas
ID: 772
1 kreditas
Geografija
ID: 1593
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 1478
1 kreditas
ID: 1293
1 kreditas
ID: 853
1 kreditas
ID: 2440
1 kreditas
ID: 2293
1 kreditas
ID: 2583
1 kreditas
ID: 852
1 kreditas
ID: 1627
1 kreditas
ID: 2185
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2286
1 kreditas
ID: 1779
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 312
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 2131
1 kreditas
ID: 217
1 kreditas
ID: 2298
1 kreditas
ID: 1681
1 kreditas
ID: 1872
1 kreditas
ID: 2392
1 kreditas
ID: 1792
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1470
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 1484
1 kreditas
Matematika
ID: 1763
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 117
1 kreditas
ID: 1424
1 kreditas
ID: 1214
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 197
1 kreditas
ID: 1774
1 kreditas
Matematika
ID: 1184
1 kreditas
Matematika
ID: 2473
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 381
1 kreditas
Matavimo vienetai
ID: 1543
1 kreditas
ID: 2320
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2347
1 kreditas
ID: 1461
1 kreditas
ID: 1999
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2314
1 kreditas
Matematika
ID: 1512
1 kreditas
ID: 2498
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 806
1 kreditas
ID: 1917
1 kreditas
Istorija
ID: 1459
1 kreditas
Laikas ir krituliai
ID: 193
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 290
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 802
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 2344
1 kreditas
ID: 1868
1 kreditas
Geografija
ID: 1717
1 kreditas
Algebra
ID: 1566
1 kreditas
ID: 2387
1 kreditas
ID: 690
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1014
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 328
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2419
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2332
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 1898
1 kreditas
ID: 2597
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 1905
1 kreditas
ID: 1341
1 kreditas
ID: 1151
1 kreditas
Geografija
ID: 767
1 kreditas
ID: 1392
1 kreditas
ID: 706
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1352
1 kreditas
ID: 1168
1 kreditas
ID: 1925
1 kreditas
ID: 2224
1 kreditas
ID: 472
1 kreditas
ID: 1565
1 kreditas
ID: 646
1 kreditas
ID: 2200
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 2240
1 kreditas
ID: 2086
1 kreditas
Biologija
ID: 2376
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1354
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1385
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 367
1 kreditas
ID: 1767
1 kreditas
ID: 1831
1 kreditas
ID: 857
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 2179
1 kreditas
ID: 157
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 206
1 kreditas
ID: 1787
1 kreditas
ID: 260
1 kreditas
ID: 1360
1 kreditas
ID: 1228
1 kreditas
Žmogus
ID: 1530
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 380
1 kreditas
ID: 1938
1 kreditas
ID: 2482
1 kreditas
Laikas ir krituliai
ID: 187
1 kreditas
ID: 1112
1 kreditas
ID: 655
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 935
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2184
1 kreditas
ID: 1789
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 1899
1 kreditas
ID: 889
1 kreditas
ID: 433
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 2077
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1347
1 kreditas
ID: 1693
1 kreditas
Įvairios temos
ID: 2359
1 kreditas
ID: 856
1 kreditas
ID: 2237
1 kreditas
ID: 2066
1 kreditas
ID: 901
1 kreditas
ID: 1697
1 kreditas
ID: 1928
1 kreditas
ID: 1942
1 kreditas
Prancūzų kalba
ID: 2092
1 kreditas
ID: 1855
1 kreditas
ID: 1993
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 2307
1 kreditas
ID: 1091
1 kreditas
ID: 619
1 kreditas
ID: 1475
1 kreditas
ID: 2499
1 kreditas
ID: 1929
1 kreditas
ID: 740
1 kreditas
Žmogus
ID: 225
1 kreditas
ID: 1793
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1313
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 810
1 kreditas
ID: 2146
1 kreditas
ID: 2580
1 kreditas
ID: 2072
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 1427
1 kreditas
Algebra
ID: 442
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 2067
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 390
1 kreditas
ID: 1694
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 1533
1 kreditas
ID: 435
1 kreditas
ID: 456
1 kreditas
Matematika
ID: 1239
1 kreditas
ID: 528
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 786
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2328
1 kreditas
Prancūzų kalba
ID: 2091
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1329
1 kreditas
ID: 1390
1 kreditas
ID: 636
1 kreditas
Vokiečių kalba
ID: 1407
1 kreditas
ID: 2435
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1568
1 kreditas
Prancūzų kalba
ID: 1575
1 kreditas
ID: 152
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 597
1 kreditas
ID: 583
1 kreditas
ID: 1895
1 kreditas
ID: 1206
1 kreditas
ID: 1483
1 kreditas
ID: 1629
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1384
1 kreditas
Geometrija
ID: 408
1 kreditas
Matavimo vienetai
ID: 1711
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1458
1 kreditas
Geografija
ID: 762
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 291
1 kreditas
ID: 2155
1 kreditas
ID: 1135
1 kreditas
ID: 1680
1 kreditas
ID: 1959
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2312
1 kreditas
ID: 2073
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 2133
1 kreditas
ID: 1388
1 kreditas
ID: 1744
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 784
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2327
1 kreditas
ID: 1487
1 kreditas
ID: 467
1 kreditas
ID: 1508
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2329
1 kreditas
ID: 1106
1 kreditas
ID: 1875
1 kreditas
ID: 732
1 kreditas
Fizika
ID: 736
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1046
1 kreditas
ID: 2070
1 kreditas
ID: 480
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 2305
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 785
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 789
1 kreditas
ID: 1254
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1770
1 kreditas
ID: 1853
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 200
1 kreditas
ID: 2023
1 kreditas
ID: 2110
1 kreditas
ID: 1608
1 kreditas
ID: 1980
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 220
1 kreditas
ID: 2285
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 804
1 kreditas
ID: 828
1 kreditas
ID: 712
1 kreditas
ID: 2574
1 kreditas
ID: 1095
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1264
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 797
1 kreditas
Biologija
ID: 654
1 kreditas
Laikas ir krituliai
ID: 186
1 kreditas
ID: 1500
1 kreditas
ID: 2063
1 kreditas
ID: 835
1 kreditas
Prancūzų kalba
ID: 1706
1 kreditas
ID: 1224
1 kreditas
ID: 1497
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 140
1 kreditas
ID: 701
1 kreditas
ID: 833
1 kreditas
ID: 582
1 kreditas
Vokiečių kalba
ID: 1397
1 kreditas
ID: 637
1 kreditas
ID: 2228
1 kreditas
ID: 2283
1 kreditas
ID: 1570
1 kreditas
Geografija
ID: 1586
1 kreditas
Vokiečių kalba
ID: 1406
1 kreditas
ID: 647
1 kreditas
Geometrija
ID: 405
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2316
1 kreditas
ID: 1509
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 2535
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 122
1 kreditas
Vokiečių kalba
ID: 1402
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1417
1 kreditas
ID: 711
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 212
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2141
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1896
1 kreditas
ID: 1393
1 kreditas
ID: 1499
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 2304
1 kreditas
ID: 1664
1 kreditas
ID: 2081
1 kreditas
ID: 424
1 kreditas
ID: 2290
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 205
1 kreditas
ID: 837
1 kreditas
ID: 2238
1 kreditas
ID: 1323
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1377
1 kreditas
ID: 1802
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1378
1 kreditas
ID: 2524
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 240
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 1528
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 1426
1 kreditas
Geografija
ID: 1718
1 kreditas
Matematika
ID: 2017
1 kreditas
ID: 522
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1557
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 285
1 kreditas
ID: 549
1 kreditas
ID: 1862
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 1611
1 kreditas
ID: 1101
1 kreditas
ID: 908
1 kreditas
ID: 910
1 kreditas
ID: 887
1 kreditas
ID: 1985
1 kreditas
ID: 539
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 334
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 356
1 kreditas
ID: 1692
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 2255
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1263
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2333
1 kreditas
Matematika
ID: 1965
1 kreditas
ID: 1067
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 388
1 kreditas
ID: 2256
1 kreditas
ID: 1615
1 kreditas
ID: 2153
1 kreditas
ID: 1141
1 kreditas
ID: 716
1 kreditas
ID: 2136
1 kreditas
Biologija
ID: 656
1 kreditas
Pažinimo temos
ID: 181
1 kreditas
Matematika
ID: 1747
1 kreditas
ID: 1791
1 kreditas
ID: 306
1 kreditas
Istorija
ID: 2116
1 kreditas
ID: 2257
1 kreditas
ID: 1391
1 kreditas
ID: 1709
1 kreditas
ID: 1984
1 kreditas
ID: 1786
1 kreditas
ID: 579
1 kreditas
ID: 1166
1 kreditas
ID: 702
1 kreditas
ID: 1766
1 kreditas
ID: 1781
1 kreditas
ID: 1857
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 146
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 195
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1278
1 kreditas
ID: 621
1 kreditas
ID: 1904
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1355
1 kreditas
ID: 2205
1 kreditas
ID: 2005
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 997
1 kreditas
ID: 1842
1 kreditas
ID: 329
1 kreditas
ID: 885
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 634
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1290
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2330
1 kreditas
Vokiečių kalba
ID: 1395
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 141
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2323
1 kreditas
Vokiečių kalba
ID: 1399
1 kreditas
Vokiečių kalba
ID: 1401
1 kreditas
Vokiečių kalba
ID: 1403
1 kreditas
Prancūzų kalba
ID: 1522
1 kreditas
ID: 510
1 kreditas
ID: 2088
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1601
1 kreditas
Prancūzų kalba
ID: 1705
1 kreditas
ID: 745
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 268
1 kreditas
ID: 867
1 kreditas
Matematika
ID: 1139
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 1527
1 kreditas
ID: 1339
1 kreditas
Istorija
ID: 1460
1 kreditas
ID: 439
1 kreditas
ID: 1769
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 792
1 kreditas
ID: 1342
1 kreditas
ID: 1603
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1381
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1638
1 kreditas
ID: 2212
1 kreditas
ID: 2557
1 kreditas
ID: 1867
1 kreditas
Vokiečių kalba
ID: 1398
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 137
1 kreditas
ID: 1485
1 kreditas
Įvairi matematika
ID: 2523
1 kreditas
ID: 747
1 kreditas
Geografija
ID: 760
1 kreditas
ID: 922
1 kreditas
ID: 1986
1 kreditas
ID: 2318
1 kreditas
Prancūzų kalba
ID: 1576
1 kreditas
ID: 1336
1 kreditas
Matematika
ID: 2393
1 kreditas
ID: 2142
1 kreditas
ID: 1140
1 kreditas
ID: 720
1 kreditas
Geografija
ID: 773
1 kreditas
ID: 1850
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1897
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 372
1 kreditas
ID: 674
1 kreditas
ID: 1982
1 kreditas
ID: 715
1 kreditas
ID: 1270
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 805
1 kreditas
ID: 1573
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1327
1 kreditas
ID: 1614
1 kreditas
ID: 1871
1 kreditas
ID: 1919
1 kreditas
Laikas ir krituliai
ID: 188
1 kreditas
ID: 481
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1371
1 kreditas
ID: 894
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 132
1 kreditas
ID: 1730
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 2076
1 kreditas
ID: 1821
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1357
1 kreditas
Matematika
ID: 1120
1 kreditas
ID: 871
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1326
1 kreditas
ID: 2121
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 155
1 kreditas
ID: 2215
1 kreditas
Matematika
ID: 1759
1 kreditas
ID: 580
1 kreditas
ID: 2561
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1837
1 kreditas
ID: 2591
1 kreditas
ID: 1317
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 318
1 kreditas
ID: 1922
1 kreditas
ID: 1467
1 kreditas
ID: 2487
1 kreditas
ID: 2260
1 kreditas
Kita
ID: 1541
1 kreditas
ID: 1316
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 297
1 kreditas
ID: 1305
1 kreditas
Algebra
ID: 2143
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 369
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 809
1 kreditas
Prancūzų kalba
ID: 2090
1 kreditas
ID: 2123
1 kreditas
ID: 1691
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2526
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1348
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 599
1 kreditas
ID: 1988
1 kreditas
ID: 2006
1 kreditas
ID: 612
1 kreditas
ID: 1708
1 kreditas
ID: 507
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 783
1 kreditas
Žemynai ir Lietuva
ID: 199
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1285
1 kreditas
ID: 1690
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 125
1 kreditas
Istorija
ID: 1468
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2308
1 kreditas
ID: 1132
1 kreditas
Biologija
ID: 650
1 kreditas
ID: 2147
1 kreditas
ID: 428
1 kreditas
ID: 1784
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1047
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1312
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 148
1 kreditas
ID: 2233
1 kreditas
ID: 1981
1 kreditas
ID: 2277
1 kreditas
Istorija
ID: 2031
1 kreditas
ID: 2113
1 kreditas
ID: 882
1 kreditas
ID: 194
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 1849
1 kreditas
ID: 127
1 kreditas
ID: 460
1 kreditas
ID: 110
1 kreditas
ID: 913
1 kreditas
ID: 1748
1 kreditas
ID: 2295
1 kreditas
ID: 2222
1 kreditas
Geografija
ID: 1720
1 kreditas
ID: 2276
1 kreditas
ID: 2578
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1311
1 kreditas
Prancūzų kalba
ID: 2093
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 350
1 kreditas
ID: 916
1 kreditas
ID: 699
1 kreditas
ID: 458
1 kreditas
ID: 734
1 kreditas
ID: 513
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2313
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 1560
1 kreditas
ID: 1361
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 1625
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 624
1 kreditas
ID: 2485
1 kreditas
ID: 2497
1 kreditas
Algebra
ID: 451
1 kreditas
ID: 875
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2317
1 kreditas
ID: 1746
1 kreditas
Lietuvių kl. literatūra
ID: 983
1 kreditas
ID: 407
1 kreditas
ID: 1989
1 kreditas
ID: 1269
1 kreditas
ID: 2301
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2566
1 kreditas
Istorija
ID: 878
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 626
1 kreditas
Vokiečių kalba
ID: 1405
1 kreditas
Laikas ir krituliai
ID: 191
1 kreditas
ID: 1296
1 kreditas
ID: 1334
1 kreditas
ID: 2211
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2571
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 109
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1277
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 289
1 kreditas
Algebra
ID: 2398
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2337
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1364
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1366
1 kreditas
ID: 239
1 kreditas
ID: 499
1 kreditas
ID: 2210
1 kreditas
ID: 2265
1 kreditas
ID: 898
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 158
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1272
1 kreditas
ID: 698
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1350
1 kreditas
ID: 729
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2336
1 kreditas
ID: 1902
1 kreditas
Augalai ir gyvūnai
ID: 111
1 kreditas
ID: 1927
1 kreditas
Matematika
ID: 1185
1 kreditas
Anglų kalba
ID: 602
1 kreditas
ID: 1903
1 kreditas
ID: 1950
1 kreditas
ID: 503
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 1637
1 kreditas
Laikas ir krituliai
ID: 190
1 kreditas
ID: 708
1 kreditas
Geografija
ID: 1584
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 320
1 kreditas
Vokiečių kalba
ID: 1400
1 kreditas
Geografija
ID: 775
1 kreditas
Istorija
ID: 1880
1 kreditas
ID: 1933
1 kreditas
ID: 2197
1 kreditas
ID: 2219
1 kreditas
ID: 465
1 kreditas
ID: 2058
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1351
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1333
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1375
1 kreditas
Algebra
ID: 443
1 kreditas
ID: 724
1 kreditas
Rusų kalba
ID: 1273
1 kreditas
ID: 2225
1 kreditas
ID: 2226
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 2595
1 kreditas
ID: 1359
1 kreditas
Biologija
ID: 659
1 kreditas
Istorija
ID: 1463
1 kreditas
Informacinės technologijos
ID: 800
1 kreditas
ID: 1363
1 kreditas
Lietuvių kl. gramatika
ID: 344
1 kreditas
ID: 2270
1 kreditas